Los Fixies contra los Crabots

Release Date: Coming Soon

TRAILER

CREDITS

Director: VASIKO BEDOSHVILI, IVAN PSHONKIN, OLEG UZHINOV
Script: EUGENIY ANTROPOV, GEORGY VASILYEV
Music: ANDRZEJ KOZLOWSKI, SERGEY SYSOEV, GEORGY VASILYEV
Producer: ILYA POPOV, SERGEY SARKISOV, GEORGY VASILYEV

SINOPSIS

Coming Soon.